aidakristina

aidakristina

Noći crne bijeli putevi,
mene zovu žive u meni.
Na mom dlanu crta sreće
ne postoji niti neće, i bolje je.

258

My Albums