Ondrejský cintorín v Bratislave

Moja malá súkromná oslava Svetového dňa dierkovej fotografie 28. 4. 2019 (World Pinhole Day) na Ondrejskom cintoríne v Bratislave

More photos by penombros