breakfast with the boys of shutter revolution

salamat, @projectsnap, sa pag process at scan ng photos... salamat, @icuresick, sa pagiging late, salamat, @superkulisap, at nagkita din tayo sa wakas, salamat, @boobert, at inaliw ako ng pang ninong sa kasal na outfit mo. hehehe... next time sasama na ako sa roadtrip at lomowalk!

More photos by b0rn2b1ush