Bussyozan area,Takamatsu,Kagawa and Teshima

Photographer:
taku
Uploaded:
2016-05-17
Tags:
Bussyozan kagawa lc-a lomo takamatsu teshima
Camera:
Lomo LC-A (available in our shop)
Film:
Agfa Vista Plus 200
City:
Takamatsu
Country:
Japan
Albums:
Takamatsu 2016
More photos by taku