Around the Shimonoseki station(下関裏通り)

More photos by sakisaki01234