Zenit 10 // Kodak Gold 200 - Autumn to Spring

*

More photos by zorki