Beautiful Beaches in the Philippines : Palaui Island

Isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas na nasa dulo ng Luzon. Medyo malayo puntahan pero sana mapuntahan hangga't wala pang SM dito. Walang sinabi ang mga larawan sa aktwal na lugar.

More photos by boredbone