Onomichi 2015

Onomichi Hiroshima 2015

More photos by taku