enjoying the sea

drinking gazpacho, reading Spanish Vogue

7 Comments

  1. sobetion
    sobetion ·

    Yeah!! i love vans <3

  2. kitija
    kitija ·

    :)

  3. neja
    neja ·

    @sobetion my fav!

  4. rooftophoto
    rooftophoto ·

    =)

  5. sobetion
    sobetion ·

    :)

  6. istionojr
    istionojr ·

    super cool!

  7. sommarboken
    sommarboken ·

    nice shoes! :-)