ο Νίκος Καρούζος ήταν εκεί

More photos by stolosapo