ความผิดพลาด

"ในวันที่ฉันลืมเลื่อนชัตเตอร์บี ความโอเวอร์จิงบังเกิดแก่รูปถ่ายของฉัน"