Akashi double life

Ferry from Akashi to Awaji shima

More photos by me-iel