Canon Eos 300 + Kodak Ektachrome 100 Plus (Expired)
Self developed

More photos by silviaphoto77