kodal elitechrome 100 EB expired 2012-01

More photos by qrro