ไม่มีใครบนดาวเคราะห์ดวงนี้

หลังจากที่ฉันตื่น ฉันพบว่า บนดาวเคราะห์ดวงนี่ ไม่หลงเหลือซึ่งสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป

แม้กระทั่ง...ตัวฉันเอง ก็เป็นเพียงอากาศธาตุที่ไร้ตัวตน

หลายวันผ่านไป...
หลายเดือนผ่านไป...
หลายปีผ่านไป...

ฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบ

ฉันยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครมองเห็น และฉันเองก็มองไม่เห็นใคร

We’re fizzing with excitement to introduce our latest Kickstarter project: the Lomo’Instant Square. We’re talking about the world’s first analogue camera to produce square-format Instax pictures. It features a 95mm glass lens for super sharp photos, an advanced automatic mode that takes care of exposure, all of Lomography’s signature creative features — and a compact, foldable design. The Lomo’Instant Square has launched on Kickstarter. Come join the fun and back us on Kickstarter now to save up to 35% on the planned retail price, and scoop all sorts of extra treats. Be sure to snatch up the deals before they run out. Be there and be square!