ไม่มีใครบนดาวเคราะห์ดวงนี้

หลังจากที่ฉันตื่น ฉันพบว่า บนดาวเคราะห์ดวงนี่ ไม่หลงเหลือซึ่งสิ่งมีชีวิตอีกต่อไป

แม้กระทั่ง...ตัวฉันเอง ก็เป็นเพียงอากาศธาตุที่ไร้ตัวตน

หลายวันผ่านไป...
หลายเดือนผ่านไป...
หลายปีผ่านไป...

ฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบ

ฉันยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีใครมองเห็น และฉันเองก็มองไม่เห็นใคร

More photos by sadurtay