I Giardini Silenziosi

Monastir, estate 2012

More photos by sirio174