Yellow Submarine

Ischia, estate 1994

More photos by sirio174