ขอให้รูปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ lomowall Bangkok สาธุ....

More photos by sadurtay