Un Ricard a l'extranger

Caragol treu banya, puja a la muntanya, caragol bové... Jo també vindré!