Tugu Negara Kuala Lumpur

Memperingati jasa-jasa pahlawan negara

More photos by izananizan