Bukit Bintang B&W

Taken during day and night outing near Bukit Bintang

More photos by hanifmaidin