Beijing

Great wall at JuYongGuan pass

More photos by wusuowei