Album 52

Aachen Zoo with Lubitel 166 U, Fuji Astia 100F, xPro

More photos by das-z