Album 51

Aachen Zoo with LC-A, Fuji Sensia 100, xPro