Leerlingen in Tilburg onderzoeken DUURZAAMHEID, analogue style !

Geef 50 leerlingen van De Nieuwste School in Tilburg een Lomography camera met de opdracht hun standpunt ten opzichte van milieu te onderzoeken en stuur ze op pad. Zelfs ik kon niet voorspellen wat er uit zou komen. Hieronder een door de leerlingen zelf geschreven artikel over de analoge zoektocht naar duurzaamheid.

Duurzaamheid is niet alleen goed voor de natuur, maar het inspireert ook.

De leerlingen van de Nieuwste school zijn de afgelopen weken druk geweest met het thema duurzaamheid. In dit thema stond de duurzaamheid van de natuur en wereld in het middelpunt van de belangstelling. Het doel was om te laten zien wat de standpunten van de kinderen zijn ten opzichte van duurzaamheid en het milieu. Het startpunt was om met analoge fotografie op zoek te gaan naar beelden die pasten bij hun standpunt. Hoe zij dit hebben beleefd, wat ze hebben gemaakt en hoe ze tegen dit alles aan kijken zullen we laten zien in dit artikel. Want sinds kort is duurzaamheid hip en deze leerlingen hebben dan ook alles hiervan geleerd.

Het thema voor de leerlingen hield dit keer in dat ze hun standpunt over duurzaamheid zouden vertegenwoordigen. Doormiddel van fotografie, mindmaps en inspiratie opdoen, was het de bedoeling dat ze een kunstwerk zouden maken. Er waren verschillende soorten camera’s ter beschikking gesteld door Lomography in Amsterdam. Elk groepje kinderen kreeg een camera met de opdracht foto’s te maken die hun standpunt vertegenwoordigden. De leerlingen mochten een gekozen foto als eindproduct presenteren, maar uiteindelijk werden deze foto’s ook gebruikt in kunstwerken. Aan het kunstwerk zat geen verplichting vast. Het mocht een beeld, een schilderij met de foto’s erop of alleen een foto zijn. Na 3 weken hard werken kwamen er uiteindelijk ongeveer 45 originele kunstwerken uit naar voren.

Hier een selectie van de foto’s. Alle foto’s zijn te vinden op onze LomoHome

Wat de leerlingen dit thema over het algemeen hebben geleerd is om voor hen normale dingen op een andere manier te bekijken. Ze kunnen nu hun eigen meningen en het eigen inzien in bepaalde onderwerpen verbeelden in een kunstobject en hierbij ook het kunstwerk een eigen naam en beschrijving geven. Vanuit de leraren werd er erg gestimuleerd om echt een eigen idee te volgen en vast te houden aan je standpunt. Dus dat hield in, een ding kiezen en hier aan vast houden. De leerlingen waren ook erg gemotiveerd binnen thema. Fotografie was wel een van de dingen waar in ze allemaal erg geïnteresseerd waren en wat ze ook allemaal aansprak. Vooral het werken met voor hen onbekende camera’s leverde grappige en spontane eindresultaten op. Ze leerden het werken met fotocamera’s waar zij nog nooit van hadden gehoord binnen een snelle tijd en ze pakten het zien van de compositie op de foto’s snel op. Het was een leerzaam thema voor hen.

Hier nog een selectie van de foto’s. Alle foto’s zijn te vinden op onze LomoHome

Maar waarom was het nou zo belangrijk? Op de Nieuwste school wordt er tussen de vakken Arts en Science vaak samen gewerkt. Arts is in landelijke begrippen kunstvak en Science houdt de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde in. Er word altijd een thema gekozen waarbij beide vakken samenwerken. Dit thema was thema duurzaamheid. Binnen het vak Science werd er onderzocht hoe je een duurzaam huis kon bouwen en hoe de wereld duurzaam kon blijven. Arts speelde hier op in door naar de standpunten van de leerlingen te vragen en deze door hen te laten verbeelden in fotografie en uiteindelijk in een kunstwerk. Het belangrijke aan het thema is dat het de leerlingen heeft wakker geschud. Met de wereld gaat het op het moment echt heel slecht en aangezien zij de toekomst zijn van de wereld moeten zij kunnen inzien wat de gevolgen zijn van hun acties. Ook was het belangrijk dat ze een oog kregen voor het zien van compositie in een foto en het verhaal wat daar achter kan steken.

Hier de foto’s van enkele van de prachtige eindwerken die door de leerlingen gemaakt zijn n.a.v. hun foto’s.

Het onderzoek werd afgerond met een expositie in de Emmapassage in het centrum van Tilburg. De leerlingen hielden zich een week lang bezig met het inrichten en het regelen van de expositie. Alle leerlingen waren heel erg enthousiast en de opkomst was dan ook groot tijdens de expositie zelf. Er was live muziek verzorgt door Bente Mintjes die zong en Aura Bouw die begeleidde met de gitaar. Ook waren er hapjes door de leerlingen zelf klaar gemaakt en was het een gezellige boel. Veel ouders kwamen ook de kunstwerken bezichtigen, maar ook mensen die geen van allen kenden waren aanwezig. Er hing een leuke sfeer en de kunstwerken waren stuk voor stuk mooi en origineel. Dit thema inclusief de expositie was in een woord: geslaagd!

Yara Mintjes, 3C De Nieuwste School.

written by denieuwsteschool on 2011-07-15 #lifestyle #nederland #dutch #holland #education-lomography-fisheye-actionsampler-octomat-colorsplash-school-leerlingen-denieuwsteschool-de-nieuwste-school-tilburg-nederland-duurzaamheid-environment-milieu-nld

More Interesting Articles