Mijn lieve vrouw: Melin

1

De allerbelangrijkste vrouw in mijn hele leven, op mijn moeder na. Ze gaf me moed en steun tijdens mijn depressieve periode.

Naast mijn moeder is Melin the belangrijkste persoon in mijn leven omdat ze me altijd op een positieve manier laat denken. Ik leed sinds 2008 aan een depressie en ik had gezondheidsproblemen. Melin gaf me de support en steun die ik nodig had tijdens deze zware tijden. Ik vertelde haar dat we niet zouden kunnen trouwen doordat mijn ziekte er voor zorgde dat ik problemen had met werken. Ze antwoordde : “Geen probleem, ik ga meer werken en geld verdienen voor ons leven samen. Doe het rustig aan, blijf thuis en rust uit.”

Toen ze dit zei liepen de tranen over mijn wangen en was ik sprakeloos. Het was het meest ontroerende moment uit mijn hele leven. We zijn vorig jaar getrouwd en ik zal altijd van haar blijven houden. Dit is haar lach die al mijn problemen doet versmelten. Ik zal voor altijd van je houden Melin.

written by ahdeedas on 2011-06-09 #lifestyle #holga-135bc #nederlands
translated by juuldeliette

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

One Comment

  1. ahdeedas
    ahdeedas ·

    Thanks for doing so ^_^

More Interesting Articles