บทที่ 4: ประวัติที่น่าตื่นเต้นของกล้อง LOMO Kompakt Automat

นี่เป็นเพียงบางส่วนที่ตัดตอนมาจากหนังสือ “Lomo LC-A Big Book” บทที่เหลือกำลังจะทยอยมาในเร็วๆนี้…

สั่งซื้อไปอ่านแบบฉบับเต็มๆได้ที่ book

written by ungrumpy on 2011-01-19 #library
translated by kokakoo

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles