Lomography Film Festival week 2 - Negative!

การประกวดภาพถ่ายจากฟิล์มแต่ละชนิดของ Lomograpy ในกิจกรรม Lomography Film Festival สัปดาห์ที่สอง ในหัวข้อฟิล์มสี หรือฟิล์ม Negative ที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง

ฟิล์ม Negative หรือก็คือฟิล์มสีปกติที่เราคุ้นเคยกันดี ฟิล์มที่ถ่ายทอดความเป็นจริงออกมาได้มากที่สุด โดยฟิล์มสีของ Lomography ก็มีครอบคลุมตั้งแต่ ISO 100-800 ทั้งขนาด 35มม. และ 120 หากใครเบื่อสีสันที่ฉูดฉาดเกินจริงจากการล้างครอส หรือความเหงาหงอยจากฟิล์มขาวดำ ลองเปลี่ยนอารมณ์กลับมาสู่ความเป็นจริงกันบ้างก็ดีนะ

“May the film be with you” ขอให้ฟิล์มจงสถิตอยู่กับท่าน…

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพได้จากหน้า blog นี้ หรือส่งผ่านจากอัลบั้มใน home ของตัวเองเท่านั้น ไม่รับภาพจากทางอีเมลหรือทางอื่นๆ

  • รางวัลที่ 1 – 15 Piggies
  • รางวัลที่ 2 – 10 Piggies
  • รางวัลที่ 3 – 5 Piggies
  • กล้อง/ฟิล์ม: รับเฉพาะภาพจากฟิล์มสีของ Lomography ที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มทุกชนิด ห้ามใช้รูปดิจิตอล หรือทำการตกแต่งรูปเด็ดขาด
  • จำนวนภาพ: คนละ 9 รูป
  • ขนาดของภาพ: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1000px ในด้านใดด้านหนึ่ง
  • ต้องใส่รายละเอียดของภาพให้ครบถ้วน (กล้อง, ฟิล์ม, สถานที่ และ tag อย่างน้อย 3 อัน)

ทุกภาพที่คุณส่งเข้าประกวด คุณได้อนุญาตให้ Lomography.co.th นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แล้ว

written by kokakoo on 2010-12-13 #news #competition #negative #lomography #film-festival # # #

More Interesting Articles