Guess the Mystery Product (ตอนที่ 11)

1

เริ่มนับถอยหลังกันได้แล้ว อีก 1 วันเท่านั้น! เอาหล่ะ… ก่อนที่จะไปพบตัวจริงในงานเปิดตัวพรุ่งนี้ เราขอนำภาพบางส่วนของมันมาให้คุณชมอย่างใกล้ชิด เผื่อคุณจะนึกอะไรออกบ้าง

written by kokakoo on 2010-10-26 #news #guess-the-mystery-product-launch-part-11-eleven-october-27th-wednesday
translated by kokakoo

One Comment

  1. pai
    pai ·

    หน้าเลนส์ ฟัน(ธง)(คอม)เฟิร์ม

    Utopai

More Interesting Articles