พิพิธภัณฑ์ Black Country Living เมือง Dudley

ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการถ่ายภาพ เมื่อคุณได้พบกับเครื่องจักรเก่า ป้ายสัญญาณที่ทาสีด้วยมือ เรือเรียบคลองและการก่ออิฐ

พิพิธภัณฑ์ Black country living เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่อุทิศให้กับการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม และธุรกิจทั่วไปในมิดแลนด์ตะวันตก ประกอบไปด้วยอาคารหลายหลัง ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแต่ถูกแยกออกจากกัน และนำกลับมารวมกันในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง แล้วยังมีบ้านหลังแรกที่สร้างด้วยเหล็ก รวมถึงโรงเรียนเก่า, ร้านค้า, ร้านตัดเสื้อและท่าเรือ

ที่นี่มีรถรางที่จะพาคุณจากปลายด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ไปสู่อีกด้านหนึ่ง แต่ฉันว่ามันจะดีกว่าถ้าเดินไปเอง โดยที่ได้เดินข้ามพวกเครื่องจักรเก่าๆ เป็นต้น ทั่วเมืองคุณจะเจอคนสวมชุดแบบวิคตอเรียน เช่น ตำรวจและคนขายของ เด็กๆสามารถเข้าไปลองนั่งเรียนในโรงเรียนเก่าได้ เหมือนกับที่มันเคยเป็นเมื่อก่อน คุณสามารถเดินลงไปในเหมืองถ่านหิน และยังสามารถถ่ายรูปคุณในชุดวิคตอเรียน แต่จะต้องเสียเงินเพิ่ม ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเป็นช่วงเวลาที่จะมีตลาดนัดแบบร่วมสมัยอีกด้วย

written by dogtanian on 2010-12-14 #places #school #lc-a #signs #canal #smena #boats #toys #location #pigs #rust #masonry #machinery #dudley #black-country-living-museum
translated by phiphu

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles