อนุสรณ์ Lafayette Hillside

อนุสรณ์ Lafayette Hillside คือสุสานของไม้กางเขน ซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านสงคราม และเป็นที่ระลึกสำหรับทหารสหรัฐที่เสียชีวิตในอิรัก

ประมาณ 30 กิโลเมตรไปทางตะวันออกของ San Francisco มีเมืองเล็ก ๆ ที่สวยงามที่เรียกว่า Lafayette ที่นีี่มีอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ Wikipedia เรียกมันว่า “Lafayette Hillside Memorial” แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่มั่นใจว่ามันเหมาะสมมั้ย สำหรับฉันแล้ว มันเป็นอนุสรณ์ศิลปะที่ดูเป็นการประท้วงสงครามมากกว่า

ปลายปี 2006 คุณ Johnson Clarc ทหารที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สร้างกางเขน 15 อันบนเขา แต่มันโดนเอาออกทันทีโดยพวก vandals หลังจากนั้นเขาทำเพิ่มอีก 300 อัน และเขียนว่า “ควาทรงจำของหน่วยเรา” ซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านใน Lafayette จะยอมรับในอนุสรณ์์หรือการประท้วงนี้ พวกเขาเริ่มตกแต่งมันด้วยดอกไม้และธง หลังจากนั้น 4 เดือน ก็มีไม้กางเขนเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 อัน

ตอนนี้ Johnson Clark นับจำนวนของกางเขนอยู่เรื่อยๆ และครั้งสุดท้ายที่ฉันไป มันมีอยู่ถึง 5,419 อัน…

written by floriansimon on 2011-11-10 #places #sign #memorial #35mm #lc-a #cross #mx #multiple-exposure #stop #location #crosses #actionsampler #x-pro
translated by phiphu

More Interesting Articles