อนุสรณ์ Lafayette Hillside

อนุสรณ์ Lafayette Hillside คือสุสานของไม้กางเขน ซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านสงคราม และเป็นที่ระลึกสำหรับทหารสหรัฐที่เสียชีวิตในอิรัก

ประมาณ 30 กิโลเมตรไปทางตะวันออกของ San Francisco มีเมืองเล็ก ๆ ที่สวยงามที่เรียกว่า Lafayette ที่นีี่มีอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ Wikipedia เรียกมันว่า “Lafayette Hillside Memorial” แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่มั่นใจว่ามันเหมาะสมมั้ย สำหรับฉันแล้ว มันเป็นอนุสรณ์ศิลปะที่ดูเป็นการประท้วงสงครามมากกว่า

ปลายปี 2006 คุณ Johnson Clarc ทหารที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สร้างกางเขน 15 อันบนเขา แต่มันโดนเอาออกทันทีโดยพวก vandals หลังจากนั้นเขาทำเพิ่มอีก 300 อัน และเขียนว่า “ควาทรงจำของหน่วยเรา” ซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวบ้านใน Lafayette จะยอมรับในอนุสรณ์์หรือการประท้วงนี้ พวกเขาเริ่มตกแต่งมันด้วยดอกไม้และธง หลังจากนั้น 4 เดือน ก็มีไม้กางเขนเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 อัน

ตอนนี้ Johnson Clark นับจำนวนของกางเขนอยู่เรื่อยๆ และครั้งสุดท้ายที่ฉันไป มันมีอยู่ถึง 5,419 อัน…

written by floriansimon on 2011-11-10 #places #sign #memorial #35mm #lc-a #cross #mx #multiple-exposure #stop #location #crosses #actionsampler #x-pro
translated by phiphu

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles