ประจวบคีรีขันธ์ (กุยบุรี)

อำเภอกุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบฯ ทางตอนใต้ของไทย คนท้องถิ่นมักเป็นชาวนาหรืือไม่ก็เป็นชาวประมง เนื่องจากพื้้นที่อันกว้างใหญ่นี้เป็นที่ราบลุ่มและติดกับอ่าวไทย ชายหาดที่กุยบุรีนั้นยังคงเงียบสงบและสะอาด มีแต่่หมู่บ้านเล็กๆรอบๆหาด โดยไม่มีโรงแรมหรือห้างเลย

อำเภอกุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบฯ ทางตอนใต้ของไทย คนท้องถิ่นมักเป็นชาวนาหรืือไม่ก็เป็นชาวประมง เนื่องจากพื้้นที่อันกว้างใหญ่นี้เป็นที่ราบลุ่มและติดกับอ่าวไทย ชายหาดที่กุยบุรีนั้นยังคงเงียบสงบและสะอาด มีแต่่หมู่บ้านเล็กๆรอบๆหาด โดยไม่มีโรงแรมหรือห้างเลย

คุณจะพบกับหาดทรายสีขาวและผักบุ้งทะเลแถวๆ นี้ ตอนเช้าจะเห็นรอยเท้าปูบนหาด ซึ่งเพราะหาดนี้ยังไม่ถูกย่ำยีโดยมนุษย์์ ตอนกลางคืนชาวประมงจะออกจับปลาหมึกโดยใช้ไฟสีเขียวเพืื่่่่อล่อมันออกมา มันสุดยอดมากเมื่่่อมองจากหาดไปจะเห็นไฟสีเขียวของชาวประมง ดูเหมือนดวงดาวบนท้องทะเลดีๆนี่เอง กุยบุรีเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับวันหยุดสั้นๆ มันไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ขับรถแค่ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

written by hhjm on 2010-08-03 #places #night #fisherman #kui-buri-morning #lcabeach #beach-morning-glorysquid #location #gulf-of-thailand
translated by phiphu

More Interesting Articles