ประจวบคีรีขันธ์ (กุยบุรี)

อำเภอกุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบฯ ทางตอนใต้ของไทย คนท้องถิ่นมักเป็นชาวนาหรืือไม่ก็เป็นชาวประมง เนื่องจากพื้้นที่อันกว้างใหญ่นี้เป็นที่ราบลุ่มและติดกับอ่าวไทย ชายหาดที่กุยบุรีนั้นยังคงเงียบสงบและสะอาด มีแต่่หมู่บ้านเล็กๆรอบๆหาด โดยไม่มีโรงแรมหรือห้างเลย

อำเภอกุยบุรีอยู่ในจังหวัดประจวบฯ ทางตอนใต้ของไทย คนท้องถิ่นมักเป็นชาวนาหรืือไม่ก็เป็นชาวประมง เนื่องจากพื้้นที่อันกว้างใหญ่นี้เป็นที่ราบลุ่มและติดกับอ่าวไทย ชายหาดที่กุยบุรีนั้นยังคงเงียบสงบและสะอาด มีแต่่หมู่บ้านเล็กๆรอบๆหาด โดยไม่มีโรงแรมหรือห้างเลย

คุณจะพบกับหาดทรายสีขาวและผักบุ้งทะเลแถวๆ นี้ ตอนเช้าจะเห็นรอยเท้าปูบนหาด ซึ่งเพราะหาดนี้ยังไม่ถูกย่ำยีโดยมนุษย์์ ตอนกลางคืนชาวประมงจะออกจับปลาหมึกโดยใช้ไฟสีเขียวเพืื่่่่อล่อมันออกมา มันสุดยอดมากเมื่่่อมองจากหาดไปจะเห็นไฟสีเขียวของชาวประมง ดูเหมือนดวงดาวบนท้องทะเลดีๆนี่เอง กุยบุรีเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับวันหยุดสั้นๆ มันไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก ขับรถแค่ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

written by hhjm on 2010-08-03 #places #night #fisherman #kui-buri-morning #lcabeach #beach-morning-glorysquid #location #gulf-of-thailand
translated by phiphu

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles