ฟิล์ม Negative ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา: Kodak ProImage (35mm, 100 iso) รีวิวโดยผู้ใช้

ถ้าจะพูดถึงฟิล์ม Negative ที่เชืื่่อถืือได้มากที่สุดคงจะเป็นอันนี้ Kodak ProImage

ถ้ามีใครมาถามผมว่าโปรดปรานฟิล์ม Negative อันไหน ผมคงตอบได้ทันทีว่า Kodak ProImage
ฟิล์์มนี้ทั้งถูก ความคมชัดก็ดีมาก และยังอาจเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มอเนกประสงค์ Kodak ProImage มี ISO100 ซึ่งจะให้ภาพที่ไม่มีเกรนเลยในสภาวะแสงปกติ ราคาก็แสนถูกและยังคงมีผลิตอยู่ มีขายทั้งแบบแพ็ค 5 ม้วน หรืือแยกขายก็ได้

มันเป็นฟิล์์มอเนกประสงค์ ผมทำมาหมดแล้วทั้งภาพบ้่าๆ และภาพทดลองถ่ายด้้้วย ProImage ทั้งชุด
homemade redscale
double exposures with Colorsplash Camera
ซึ่งผลลัพธ์์ที่ออกมาล้วนทำให้ผมมีความสุข

ฟิล์มจะเปลี่ยนผลลัพธ์์ไปตามชนิดของกล้องหรืือสภาวะแสง แต่มักจะทำให้เราประหลาดใจกับความยอดเยี่ยมเสมอ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบ ProImage ก็คือเวลาลอง push ฟิล์มเพิ่ม 3 stop สีที่ออกมาจะเหมือนกับ x-pro เลยล่ะ

ผมขอเชิญให้ทุกท่านลองใช้ดูขณะที่มันยังมีวางขายอยู่

written by iaki on 2010-08-03 #gear #negative #review #iso100 #35mm-film #kodak
translated by phiphu

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles