ฟิล์ม Negative ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา: Kodak ProImage (35mm, 100 iso) รีวิวโดยผู้ใช้

ถ้าจะพูดถึงฟิล์ม Negative ที่เชืื่่อถืือได้มากที่สุดคงจะเป็นอันนี้ Kodak ProImage

ถ้ามีใครมาถามผมว่าโปรดปรานฟิล์ม Negative อันไหน ผมคงตอบได้ทันทีว่า Kodak ProImage
ฟิล์์มนี้ทั้งถูก ความคมชัดก็ดีมาก และยังอาจเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มอเนกประสงค์ Kodak ProImage มี ISO100 ซึ่งจะให้ภาพที่ไม่มีเกรนเลยในสภาวะแสงปกติ ราคาก็แสนถูกและยังคงมีผลิตอยู่ มีขายทั้งแบบแพ็ค 5 ม้วน หรืือแยกขายก็ได้

มันเป็นฟิล์์มอเนกประสงค์ ผมทำมาหมดแล้วทั้งภาพบ้่าๆ และภาพทดลองถ่ายด้้้วย ProImage ทั้งชุด
homemade redscale
double exposures with Colorsplash Camera
ซึ่งผลลัพธ์์ที่ออกมาล้วนทำให้ผมมีความสุข

ฟิล์มจะเปลี่ยนผลลัพธ์์ไปตามชนิดของกล้องหรืือสภาวะแสง แต่มักจะทำให้เราประหลาดใจกับความยอดเยี่ยมเสมอ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบ ProImage ก็คือเวลาลอง push ฟิล์มเพิ่ม 3 stop สีที่ออกมาจะเหมือนกับ x-pro เลยล่ะ

ผมขอเชิญให้ทุกท่านลองใช้ดูขณะที่มันยังมีวางขายอยู่

written by iaki on 2010-08-03 #gear #negative #review #iso100 #35mm-film #kodak
translated by phiphu

More Interesting Articles