Trees

Lens Flare Workshop: Mirage Mirage – Museum Museum

Workshop แรกของกิจกรรม Lens Flare เราพาทุกคนไปชม “พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บนถนนราชดำเนิน ที่จะนำคุณไปรู้จักเมืองกรุงเทพฯ ของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น และถ่ายโลโม่มาแลกฟิล์มกันเบิ้ลกับเพื่อนๆ ในวันเดียวกัน

Workshop แรกของกิจกรรม Lens Flare เราพาทุกคนไปชม “พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ บนถนนราชดำเนิน ที่จะนำคุณไปรู้จักเมืองกรุงเทพฯ ของพวกเราให้ดียิ่งขึ้น ในพิพิธภัณฑ์มีห้องจัดแสดงที่บอกเล่าที่มาของกรุงเทพฯ ด้วยเทคนิค และการจัดแสดงในหลายรูปแบบ แถมชั้นบนก็มีห้องที่สามารถชมวิวได้รอบตัว ช่างเหมาะกับกล้อง Lomography Spinner 360 ํ ของเราจริงๆ งานนี้เรายังให้ทุกคนถ่ายภาพแล้วมาแลกฟิล์มกันเบิ้ลกับเพื่อนๆ ในวันเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์ภาพให้แปลกตายิ่งขึ้นด้วย!

งานนี้เราเตรียมกล้อง Lomography Spinner 360 ํ ไปให้ผู้ร่วม workshop ได้ลองใช้กันจริงๆ ด้วย

ติดตามรายละเอียด Workshop ต่อๆไปได้ที่ Lens Flare Workshop

Lomo On!

written by kokakoo on 2010-06-18 #news #event #workshop #lens-flare #bangkok #spinner-360

More Interesting Articles