สินค้าปริศนา #4!

2

มีอะไรบางอย่างกำลังจัดเตรียมอยู่ในครัวของ Lomography ติดตามข่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วลองทายดูซิว่ามันน่าจะเป็นอะไร…

olgasoler

Screaming, soaring / seeking sky
Flowers of fire / flying high
Analogue future / twisting time
Name me now / and solve this rhyme

written by lee07 on 2010-05-31 #news #mystery #product #lomography
translated by kokakoo

2 Comments

  1. chaweemek
    chaweemek ·

    ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ o_0

  2. kokakoo
    kokakoo ·

    อีก 1 อาทิตย์รู้กันครับ ^ ^

More Interesting Articles