สินค้าปริศนา #4!

2

มีอะไรบางอย่างกำลังจัดเตรียมอยู่ในครัวของ Lomography ติดตามข่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วลองทายดูซิว่ามันน่าจะเป็นอะไร…

olgasoler

Screaming, soaring / seeking sky
Flowers of fire / flying high
Analogue future / twisting time
Name me now / and solve this rhyme

written by lee07 on 2010-05-31 #news #mystery #product #lomography
translated by kokakoo

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

2 Comments

  1. chaweemek
    chaweemek ·

    ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ o_0

  2. kokakoo
    kokakoo ·

    อีก 1 อาทิตย์รู้กันครับ ^ ^

More Interesting Articles