สินค้าปริศนา #3!

มีอะไรบางอย่างกำลังจัดเตรียมอยู่ในครัวของ Lomography ติดตามข่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้วลองทายดูซิว่ามันน่าจะเป็นอะไร…

เราสงสัยเหลือเกินว่าสินค้าปริศนาคืออะไรกันนะ… ถึงได้เป็น top-secret มากขนาดนี้

written by lee07 on 2010-05-24 #news #mystery #product #launch #guess
translated by kokakoo

More Interesting Articles