วิธีทำอุปกรณ์เขียนแสงจากถ่าน CR2 ใช้แล้ว

นี่เป็นเคล็ดลับที่แสดงวิธีการใช้ถ่าน CR2 ที่ใช้แล้วจาก LC-A Instant Back+ หรือ Diana Instant Back+ ว่ามันสามารถนำกลับมาทำอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้ ทั้งหมดที่ต้องเตรียมคือ CR2 ที่หมดแล้ว, หลอด LED, กระป๋องฟิล์มเปล่าและเทปกาว

ถ้าคุณมี LC-A Instant Back+ หรือ Diana Instant Back+ หรืออาจจะเป็นแฟลช หรืออุปกรณ์กล้องใด ๆ ที่ใช้ถ่าน CR2 ?

ถ่าน CR2 ที่ใช้แล้วจาก Instant Back+

เมื่อมันมาถึงจุดที่ Instant Back+ ไม่ทำงานแล้วเนื่องถ่านที่ใส่เหลือพลังงานอยู่น้อย
อย่าเพิ่งโยนมันทิ้งนะ! เจ้าถ่านก้อนนี้ยังสามารถนำมาทำใช้ทำสิ่งที่ให้ความสุขกับชาวโลโม่อย่างเราได้!

อะไรบ้างที่ต้องมี:

  1. ถ่าน CR2 – ถ่านใช้แล้ว 1 ก้อนจาก Instant Back+ หรือก้อนใหม่ 1 ก้อน (ถ้าซื้อมาเพื่อทำตามวิธี้นี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ CR2 ใช้เพียงแค่ถ่าน AA ถูก ๆ ก็พอ)
  2. หลอด LED – คุณสามารถใช้หลอด LED ใด ๆ ก็ได้ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 3V (หลอด LED มาตรฐาน)
  3. กระป๋องฟิล์มเปล่า – คุณต้องกระป๋องฟิล์มสีขาวเพื่อเป็นตัวกระจายแสง 1 ตัว และสีดำอีก 1 กระป๋อง (หรือใช้สีขาว 2 ตัวก็ได้)
เครื่องมือที่ต้องมี?*
  1. เทปกาว – หรืออาจจะเป็นปืนกาวก็ได้
  2. กรรไกร
  3. ไขควงหัวเล็ก ๆ – อาจจะไม่จำเป็นถ้ากรรไกรคุณทำได้ !
ขั้นตอน A ถึง F

ทำอะไรบ้าง?
ทำการติดหลอด LED กับถ่าน CR2 และยึดมันให้แน่นด้วยเทปกาวดังที่แสดงในภาพตามขั้นตอนจาก A ถึง F ตอนติดให้นำขาที่ยาวกว่าติดเข้าที่ขั้วบวก (+) (ถ้ามันแยกไม่ออกว่าขาที่ยาวกว่าคือข้างไหนให้ลองต่อดูว่าแบบไหนหลอด LED จึงสว่าง)

ขั้นตอน G ถึง J

ทำอย่างไรต่อ?
ทำการเจาะรูขนาดเล็กที่ฝาปิดของกระป๋องฟิล์ม (สีขาว) ที่ใช้สำหรับกระจายแสง (ฉันใช้ไขควงหัวเล็กในการเจาะ) ตามภาพ G และ H ต่อมาใส่หลอด LED ที่ฝาปิดที่เจาะเอาไว้และปิดมันกลับไปที่กระป๋องฟิล์ม และตอนนี้มันจะเป็นดังภาพ “I”
ถึงตอนนี้ให้นำกระป๋องฟิล์มสีดำปิดตัวถ่าน CR2 ไว้และยึดมันด้วยเทปกาว

ผลลัพธ์ที่ได้

หลอด LED ที่ได้นี่จะสว่างได้นานเป็ฯชั่วโมงหรือเป็นวันๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดและพลังงานที่เหลือค้างในถ่าน

ลองใช้มันในการถ่ายภาพวาดแสงและ long-exposure ที่สนุกดูหละ!

written by angelhaken on 2012-02-29 #gear #tutorials #light #tipster #recycle #led #lightpainting #polaroid-back #diana-f #instant-back #lc-a #battery #quickie-tipster #handicraft #cr2 #film-container #battery-empty
translated by g-panda

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles