วิธีทำอุปกรณ์เขียนแสงจากถ่าน CR2 ใช้แล้ว

นี่เป็นเคล็ดลับที่แสดงวิธีการใช้ถ่าน CR2 ที่ใช้แล้วจาก LC-A Instant Back+ หรือ Diana Instant Back+ ว่ามันสามารถนำกลับมาทำอุปกรณ์ให้แสงสว่างได้ ทั้งหมดที่ต้องเตรียมคือ CR2 ที่หมดแล้ว, หลอด LED, กระป๋องฟิล์มเปล่าและเทปกาว

ถ้าคุณมี LC-A Instant Back+ หรือ Diana Instant Back+ หรืออาจจะเป็นแฟลช หรืออุปกรณ์กล้องใด ๆ ที่ใช้ถ่าน CR2 ?

ถ่าน CR2 ที่ใช้แล้วจาก Instant Back+

เมื่อมันมาถึงจุดที่ Instant Back+ ไม่ทำงานแล้วเนื่องถ่านที่ใส่เหลือพลังงานอยู่น้อย
อย่าเพิ่งโยนมันทิ้งนะ! เจ้าถ่านก้อนนี้ยังสามารถนำมาทำใช้ทำสิ่งที่ให้ความสุขกับชาวโลโม่อย่างเราได้!

อะไรบ้างที่ต้องมี:

  1. ถ่าน CR2 – ถ่านใช้แล้ว 1 ก้อนจาก Instant Back+ หรือก้อนใหม่ 1 ก้อน (ถ้าซื้อมาเพื่อทำตามวิธี้นี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ CR2 ใช้เพียงแค่ถ่าน AA ถูก ๆ ก็พอ)
  2. หลอด LED – คุณสามารถใช้หลอด LED ใด ๆ ก็ได้ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 3V (หลอด LED มาตรฐาน)
  3. กระป๋องฟิล์มเปล่า – คุณต้องกระป๋องฟิล์มสีขาวเพื่อเป็นตัวกระจายแสง 1 ตัว และสีดำอีก 1 กระป๋อง (หรือใช้สีขาว 2 ตัวก็ได้)
เครื่องมือที่ต้องมี?*
  1. เทปกาว – หรืออาจจะเป็นปืนกาวก็ได้
  2. กรรไกร
  3. ไขควงหัวเล็ก ๆ – อาจจะไม่จำเป็นถ้ากรรไกรคุณทำได้ !
ขั้นตอน A ถึง F

ทำอะไรบ้าง?
ทำการติดหลอด LED กับถ่าน CR2 และยึดมันให้แน่นด้วยเทปกาวดังที่แสดงในภาพตามขั้นตอนจาก A ถึง F ตอนติดให้นำขาที่ยาวกว่าติดเข้าที่ขั้วบวก (+) (ถ้ามันแยกไม่ออกว่าขาที่ยาวกว่าคือข้างไหนให้ลองต่อดูว่าแบบไหนหลอด LED จึงสว่าง)

ขั้นตอน G ถึง J

ทำอย่างไรต่อ?
ทำการเจาะรูขนาดเล็กที่ฝาปิดของกระป๋องฟิล์ม (สีขาว) ที่ใช้สำหรับกระจายแสง (ฉันใช้ไขควงหัวเล็กในการเจาะ) ตามภาพ G และ H ต่อมาใส่หลอด LED ที่ฝาปิดที่เจาะเอาไว้และปิดมันกลับไปที่กระป๋องฟิล์ม และตอนนี้มันจะเป็นดังภาพ “I”
ถึงตอนนี้ให้นำกระป๋องฟิล์มสีดำปิดตัวถ่าน CR2 ไว้และยึดมันด้วยเทปกาว

ผลลัพธ์ที่ได้

หลอด LED ที่ได้นี่จะสว่างได้นานเป็ฯชั่วโมงหรือเป็นวันๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดและพลังงานที่เหลือค้างในถ่าน

ลองใช้มันในการถ่ายภาพวาดแสงและ long-exposure ที่สนุกดูหละ!

written by angelhaken on 2012-02-29 #gear #tutorials #light #tipster #recycle #led #lightpainting #polaroid-back #diana-f #instant-back #lc-a #battery #quickie-tipster #handicraft #cr2 #film-container #battery-empty
translated by g-panda

More Interesting Articles