Lomography Color Negative 400: ฟิล์มที่ใช้งานได้ดีในหลากหลายสภาพแสง

ผมเลือกที่จะใช้ฟิล์มเนกาทีฟสี Lomography CN 400 ISO สำหรับการถ่ายรูปม้วนแรกด้วยกล้อง LC-A ของผม แม้ว่าจะมีปัญหานิดหน่อยกับกล้อง LC-A ของผม และบางรูปก็ถ่ายมาไม่ติด แต่ผมพูดได้เลยนะว่าฟิล์มตัวนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันใช้งานได้หลากหลายจริงๆ โดยเฉพาะในตอนกลางคืนและในสภาพแสงน้อย

ผมใช้ฟิล์ม Color Negative 400 ISO ร่วมกับการใช้กล้อง LC-A ของผมเปิดรับแสงเป็นเวลานานๆ ผมก็จะได้ภาพถ่ายยามกลางคืนแจ่มๆออกมา แม้กระทั่งนำไปถ่ายภาพในที่มืดก็ตาม และนี่คือภาพตัวอย่างของการถ่ายภาพเวลากลางคืนในเมืองบาร์เซโลน่า ภาพสุดท้ายนั้นถ่ายจากบนรถของผม เมื่อผมจอดรถเพื่อถ่ายภาพภัตตาคารที่ผมมักจะต้องผ่านทางนี้เสมอในตอนขับรถกลับบ้าน ถึงแม้ว่ามันจะเบลอๆนิดหน่อย

ผมมีปัญหากับการถ่ายภาพกลางแดดรวมถึงวันที่ฟ้าโปร่ง (ผมเริ่มคิดจริงๆแล้วนะว่าควรทำยังไงกับกล้อง LC-A ของผมดี), แต่กับวันที่มีเมฆครึ้ม กลับถ่ายภาพออกมาได้เป็นปกติดี ผมขอแนะนำฟิล์มตัวนี้สำหรับสถานการณ์เช่นนี้ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วผมจะชอบสีฟ้าของท้องฟ้าในภาพถ่ายโลโม่ของผมก็ตาม

ในครั้งต่อไปที่ผมใช้ฟิล์มนี้ ผมจะลองใช้งานกับกล้องที่ทำงานได้อย่างเต็มระบบและจะมาลองดูผลลัพธ์ที่ได้อีกครั้ง แต่ผมก็รู้สึกพอใจกับการทำงานของฟิล์มตัวนี้ในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้ครับ

written by gasord on 2012-01-26 #gear #night #negative #review #dark #400iso #noche #user-review #lc-a-negative-film
translated by jezzyjung

Kickstarter

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles