Lomo LC-A+ Krab Housing กับการถ่ายภาพใต้น้ำ

การถ่ายภาพใต้น้ำ (หรือในบริเวณที่เต็มไปด้วยน้ำ) โดยไม่ทำให้กล้อง LC-A+ ของคุณเสียหาย!

ผมซื้อกล้อง LC-A+ มาใช้ดังนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องซื้อ Krab ด้วย เพราะว่าผมชอบที่จะถ่ายรูปใต้น้ำและพบว่าการซื้อกล้องกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ย มันค่อนข้างที่จะต้องเสียเงินเยอะมาก

ผมหวั่นใจจริงๆ ในครั้งแรกที่กระโดดลงไปในสระว่ายน้ำพร้อมกับกล้อง LC-A+ ของผมที่ใส่เอาไว้ใน Krab เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่และคิดว่ากล้องผมมันต้องพังแน่ๆ

แต่เปล่าเลยสักนิด มันสามารถใช้งานได้เป็นปกติ สุดยอดจริงๆ!

written by aprilrich427 on 2011-12-05 #gear #water #swimming #underwater #underwater-housing #review #accessory #lomography #krab #lc-a
translated by jezzyjung

More Interesting Articles