ต้าลี่ หอมร้อยลี้

1

การเดินทางจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่แผ่นดินใหญ่

ต้าลี่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

ต้าลี่เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารักฉันมีโอกาสได้ไปเยือนต้าลี่ในช่วงเวลาของสิ้นปี ช่วงนั้นอากาศหนาว และอากาศดีมาก ช่วงปีใหม่จะเป็นช่วงที่ดอกเหมยบานสะพรั่งเต็มเมืองไปหมด และจะมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งเมือง

ต้าลี่เมืองเก่ามีการวางผังเมืองที่ค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อย แน่นอนเราจะไม่มีทางหลงเพราะภายในเขตเมืองเก่าจะเดินเที่ยวง่าย สบายมาก

แต่ต้าลี่ยังคงความเป็นเอกลักณ์ การรักษาประเพณีเก่าๆ ดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

เมืองเก่าต้าลี่ยังคงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ที่อยากจะไปเดินหนาวๆ ชิวส์ๆ ดมกลิ่นดอกเหมยสักครั้ง

หยิบโลโม่ติดมือสักตัว แล้วไปต้าลี่กัน

Nine

written by inine on 2011-12-01 #places #lc-a #ebx #china #location #dali #urban-adventures #diana-mini #yunnan #select-type-of-location

More Interesting Articles