ต้าลี่ หอมร้อยลี้

1

การเดินทางจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่แผ่นดินใหญ่

ต้าลี่ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

ต้าลี่เป็นเมืองเล็กๆ ที่น่ารักฉันมีโอกาสได้ไปเยือนต้าลี่ในช่วงเวลาของสิ้นปี ช่วงนั้นอากาศหนาว และอากาศดีมาก ช่วงปีใหม่จะเป็นช่วงที่ดอกเหมยบานสะพรั่งเต็มเมืองไปหมด และจะมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งเมือง

ต้าลี่เมืองเก่ามีการวางผังเมืองที่ค่อนข้างมีระเบียบเรียบร้อย แน่นอนเราจะไม่มีทางหลงเพราะภายในเขตเมืองเก่าจะเดินเที่ยวง่าย สบายมาก

แต่ต้าลี่ยังคงความเป็นเอกลักณ์ การรักษาประเพณีเก่าๆ ดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

เมืองเก่าต้าลี่ยังคงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ที่อยากจะไปเดินหนาวๆ ชิวส์ๆ ดมกลิ่นดอกเหมยสักครั้ง

หยิบโลโม่ติดมือสักตัว แล้วไปต้าลี่กัน

Nine

written by inine on 2011-12-01 #places #lc-a #ebx #china #location #dali #urban-adventures #diana-mini #yunnan #select-type-of-location

Thanks, Danke, Gracias

Thanks

We couldn’t have done it without you — thanks to the 2000+ Kickstarter backers who helped support this analogue dream machine the Diana Instant Square is now a reality. Watch out world, this Mighty Memory Maker is coming your way! Did you miss out on the Kickstarter Campaign? Fear not, pre-sale is now on and we have a Diana Instant Square waiting just for you! Pre-order now to pick up your own delightful Diana Instant Square and free Light Painter just in time to snap away those Christmas Carols.

More Interesting Articles