ภาพ Portrait ถ่ายเบิ้ลในยุคก่อน

การถ่ายเบิ้ลมีมาตั้งแต่ก่อนปี 1800 แล้ว เราใช้เทคนิคนี้บ่อย ๆ เมื่อต้องการรวมสิ่งสองสิ่งไว้ในภาพเดียวกัน มันสามารถสร้างจุดสนใจให้กับภาพได้ มา! มาดูภาพเบิ้ล Portrait จากยุคศตวรรษที่ 19 กัน

photo via Retronaut

ในภาพถ่ายฟิล์ม การถ่ายเบิ้ลคือทริคในการใช้เฟรมหนึ่งเฟรมในการถ่ายตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป เพื่อให้สามารถรวมภาพที่ต้องการไว้ในเฟรมเดียว โดยรูปภาพที่ได้ออกมาจะเป็นการรวมกันของสองภาพที่ถ่ายไป โดยจะมีภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดซ้อนทับอยู่บนสุดของทั้งหมด เทคนิคดังกล่าวมีมานานเกินกว่าหนึ่งร้อยปี ซึ่งหลักฐานก็คือภาพที่คุณเห็นอยู่นี่ไง

ในปี 1860 ช่างภาพหาช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ ด้วยเหตุดังกล่าวพวกเขาจึงหาทางให้มีตัวแบบเดียวกันปรากฏสองครั้งในหนึ่งรูป – นั่นจึงเป็นต้นกำเนิดของการถ่ายเบิ้ล ในรูปตัวอย่างคุณจะพบว่ามีตัวแบบเดียวกันปรากฏสองตำแหน่งที่ต่างกันในรูปเดียว เพื่อที่จะสร้างภาพถ่ายแบบนี้ ช่างภาพจะถ่ายตัวแบบหนึ่งครั้งและให้ตัวแบบสลับที่ไปตำแหน่งอื่น และทำการถ่ายเบิ้ล นอกจากนี้ช่างภาพยังใช้ lens cap และแผ่นเพลทพิเศษเพื่อใช้ในการสร้างภาพถ่ายเบิ้ลด้วย ในปัจจุบันเราสร้างภาพถ่ายเบิ้ลง่าย ๆ ด้วยการถ่ายอีกครั้งในเฟรมเดียวกัน หรือใช้ฟังก์ชั่นถ่ายเบิ้ลที่มากับกล้อง

photos via Retronaut

ข้อมูลสำหรับบทความนี้ได้มาจาก Retronaut และ Wikipedia - Multiple Exposure

written by jeanmendoza on 2011-11-30 #lifestyle #vintage #multiple-exposure #photography #double-exposure #19th-century
translated by g-panda

More Interesting Articles