ภาพ Portrait ถ่ายเบิ้ลในยุคก่อน

การถ่ายเบิ้ลมีมาตั้งแต่ก่อนปี 1800 แล้ว เราใช้เทคนิคนี้บ่อย ๆ เมื่อต้องการรวมสิ่งสองสิ่งไว้ในภาพเดียวกัน มันสามารถสร้างจุดสนใจให้กับภาพได้ มา! มาดูภาพเบิ้ล Portrait จากยุคศตวรรษที่ 19 กัน

photo via Retronaut

ในภาพถ่ายฟิล์ม การถ่ายเบิ้ลคือทริคในการใช้เฟรมหนึ่งเฟรมในการถ่ายตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป เพื่อให้สามารถรวมภาพที่ต้องการไว้ในเฟรมเดียว โดยรูปภาพที่ได้ออกมาจะเป็นการรวมกันของสองภาพที่ถ่ายไป โดยจะมีภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดซ้อนทับอยู่บนสุดของทั้งหมด เทคนิคดังกล่าวมีมานานเกินกว่าหนึ่งร้อยปี ซึ่งหลักฐานก็คือภาพที่คุณเห็นอยู่นี่ไง

ในปี 1860 ช่างภาพหาช่องทางเพื่อเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ ด้วยเหตุดังกล่าวพวกเขาจึงหาทางให้มีตัวแบบเดียวกันปรากฏสองครั้งในหนึ่งรูป – นั่นจึงเป็นต้นกำเนิดของการถ่ายเบิ้ล ในรูปตัวอย่างคุณจะพบว่ามีตัวแบบเดียวกันปรากฏสองตำแหน่งที่ต่างกันในรูปเดียว เพื่อที่จะสร้างภาพถ่ายแบบนี้ ช่างภาพจะถ่ายตัวแบบหนึ่งครั้งและให้ตัวแบบสลับที่ไปตำแหน่งอื่น และทำการถ่ายเบิ้ล นอกจากนี้ช่างภาพยังใช้ lens cap และแผ่นเพลทพิเศษเพื่อใช้ในการสร้างภาพถ่ายเบิ้ลด้วย ในปัจจุบันเราสร้างภาพถ่ายเบิ้ลง่าย ๆ ด้วยการถ่ายอีกครั้งในเฟรมเดียวกัน หรือใช้ฟังก์ชั่นถ่ายเบิ้ลที่มากับกล้อง

photos via Retronaut

ข้อมูลสำหรับบทความนี้ได้มาจาก Retronaut และ Wikipedia - Multiple Exposure

written by jeanmendoza on 2011-11-30 #lifestyle #vintage #multiple-exposure #photography #double-exposure #19th-century

The Lomogon 2.5/32 Art Lens lets you widen your world – yet it isn’t any wide-angle lens. Designed to electrify escapades great and small, it’s your ticket to the definitive Lomography aesthetic. Sweet saturation, high contrast, cutting-edge optical quality, unique bokeh, super-speedy aperture mechanism – the Lomogon is the ultimate Lomo eye on the world. Head over to Kickstarter now to discover everything you need to know about our latest invention, and save up to 40% on its final retail price with our amazing Kickstarter specials!

More Interesting Articles