มาดูวิธีที่ช่วยกะระยะเพื่อให้เราวัดโฟกัสได้ถูกต้องกัน

นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณปรับโฟกัสได้ถูกต้องทุกที่ทุกเวลา ทั้งหมดที่คุณจะได้อ่านนี้จะทำให้คุณสามารถกะระยะระหว่างกล้องอนาล็อกของคุณกับตัวแบบได้ ก่อนที่คุณจะกดชัตเตอร์ออกไป

การโฟกัสของกล้อง Lomo LC-A ที่จะยกตัวอย่างมาก็เป็นสิ่งที่ยุ่งยากเช่นกัน ถ้าหากเราโฟกัสไม่ถูกต้อง ภาพที่ได้ก็จะเบลอและหลุดโฟกัสไป ที่ปรับโฟกัสของกล้อง LC-A มี 4 ตัวเลือกคือ : 0.8m , 1.5m, 3m และ infinity ง่ายๆ ที่ฉันลองทำก็คือทำการวัดมือของตัวเอง โดยระยะแขนหนึ่งข้างก็จะประมาณ 0.78 เมตร ระยะยืดแขนสองข้างก็จะประมาณ 1.5 เมตรก็จะประมาณนี้ (ใช้ตลับเมตรหรือไม้บรรทัดในการวัดระยะจากฝ่ามือถึงไหล่ของคุณ)

นี่คือระยะ 0.8 เมตรจากสายตาฉันถึงผนัง นั่นเป็นวิธีการกะระยะของฉันเมื่อฉันใช้ กล้อง Lomography จะทำตามที่ฉันว่ามาหรือว่าจะพกอุปกรณ์วัดระยะไปด้วย และวัดระยะทุกครั้งก่อนที่จะถ่ายภาพ คุณควรเลือกซักวิธี เพราะมันสำคัญมากเพื่อที่จะทำให้ภาพของคุณคมชัดตามที่ควรจะเป็น

written by pvalyk on 2011-11-27 #gear #tutorials #camera #distance #tipster #zone #focus #lomo #measure #quickie-tipster

The Lomogon 2.5/32 Art Lens lets you widen your world – yet it isn’t any wide-angle lens. Designed to electrify escapades great and small, it’s your ticket to the definitive Lomography aesthetic. Sweet saturation, high contrast, cutting-edge optical quality, unique bokeh, super-speedy aperture mechanism – the Lomogon is the ultimate Lomo eye on the world. Head over to Kickstarter now to discover everything you need to know about our latest invention, and save up to 40% on its final retail price with our amazing Kickstarter specials!

More Interesting Articles