ทำเลนส์ Fisheye ด้วยตาแมวติดประตู

ระหว่างที่ผมกำลังมองผ่านตาแมวที่ติดอยู่บนประตู ผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมาก

สินค้าทั่วไปที่มีอยู่กันแทบทุกบ้าน “ตาแมวติดประตู” ให้มุมมองเช่นเดียวกับที่ได้จากกล้อง Fisheye ทำให้ผมเกิดไอเดียที่จะตกแต่งกล้องของผมด้วยเลนส์ Fisheye ผมซื้อตาแมวจากร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง เอาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่หาได้ วางมันลงไปที่ด้านหน้าของเลนส์… นั่นไง! กล้องของผมถ่ายภาพแบบ 170 องศาได้แล้ว

สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือ ซื้อตาแมวที่ใหญ่มากพอ เลนส์ของคุณจะได้ “มองเห็น” ผ่านมันทั้งหมด และมันก็จะวางได้พอดีกับเลนส์ของคุณด้วย

written by pvalyk on 2011-11-24 #gear #tutorials #camera #lens #tipster #fisheye #170 # #camera-modification #degrees #eyehole # # #
translated by namwann_piz

Bringing an iconic aesthetic to square format instant photography, the Diana Instant Square fills frames with strong, saturated colors and rich, moody vignetting. Built to let your inspiration run wild, our latest innovation features a Multiple Exposure Mode, a Bulb Mode for long exposures, a hot shoe adapter and so much more! It’s even compatible with all of the lenses created for the Diana F+ so that you can shake up your perspective anytime, anywhere. No two shots will ever be the same. Back us on Kickstarter now!

More Interesting Articles