ทำเลนส์ Fisheye ด้วยตาแมวติดประตู

ระหว่างที่ผมกำลังมองผ่านตาแมวที่ติดอยู่บนประตู ผมก็สังเกตเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมาก

สินค้าทั่วไปที่มีอยู่กันแทบทุกบ้าน “ตาแมวติดประตู” ให้มุมมองเช่นเดียวกับที่ได้จากกล้อง Fisheye ทำให้ผมเกิดไอเดียที่จะตกแต่งกล้องของผมด้วยเลนส์ Fisheye ผมซื้อตาแมวจากร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง เอาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่หาได้ วางมันลงไปที่ด้านหน้าของเลนส์… นั่นไง! กล้องของผมถ่ายภาพแบบ 170 องศาได้แล้ว

สิ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือ ซื้อตาแมวที่ใหญ่มากพอ เลนส์ของคุณจะได้ “มองเห็น” ผ่านมันทั้งหมด และมันก็จะวางได้พอดีกับเลนส์ของคุณด้วย

written by pvalyk on 2011-11-24 #gear #tutorials #camera #lens #tipster #fisheye #170 # #camera-modification #degrees #eyehole # # #

More Interesting Articles