การประกวด : ฤดูใบไม้ผลิ..ฤดูแห่งกีฬา!

กล้องของ Lomography นั้นมีน้ำหนักเบาและเน้นการ snapshot ดังนั้นจึงเหมาะกับการถ่ายภาพกีฬา (โดยเฉพาะตอนที่เล่นเอง) เป็นที่สุด! เราจึงเปิดรับสมัครภาพถ่ายกีฬา, ภาพที่มีการเคลื่อนไหว และภาพที่มีความกระตือรือร้น! แล้วคุณล่ะชอบกีฬาประเภทไหน!

กติกาการประกวด

  • หัวข้อการประกวด: ฤดูใบไม้ผลิ..ฤดูแห่งกีฬา!
  • ภาพถ่ายที่รับสมัคร: ภาพถ่ายในหัวข้อ “กีฬา”
  • กล้อง: กล้องแบบอนาล็อก
  • หมายเหตุ: ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องทำการใส่ Geotag ด้วย
  • จำนวนภาพที่กำหนด: คนละไม่เกิน 10 ภาพ
  • ระยะเวลา: ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554
  • การประกาศผล: ต้นเดือนธันวาคม 2554 (กำหนดการ)
  • รางวัล: 10 piggy
  • ส่งภาพเข้าประกวดได้ ที่นี่

ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้รับ Badge ไปประดับหน้า Awards ใน Homes ด้วย!
(http://www.lomography.co.th/homes/usernameของคุณ/awards)

written by kyonn on 2011-11-22 #news #competition
translated by namwann_piz

More Interesting Articles