Mijonju Show ใน Youtube ตอน LomoKino

หลายๆ คนคงรู้จักเขามาแล้วกันบ้างจากYoutube ใน “The Mijonju Show” หรือจากที่อื่น เช่น จากโลโมกราฟฟี่ หรือจากที่ใดที่หนึ่งในโลกไซเบอร์ เขาเคยทำ Mijonju Show ตอน Spinner 360˚ และ DigitaLIZA มาแล้ว และวันนี้มาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรถึง LomoKino บ้าง

<

ดู Youtube channel ของ Mijonju ได้เลยที่นี่

มาเล่นกับ LomoKino แล้ววิ่งตามฝันกันเถอะ!

2011-11-16 #gear #review #lomography #new-camera #user-review #lomokino-review #mijonju-talks-about-the-lomokino
translated by neua

More Interesting Articles