DIY การประดิษฐ์แท่งเรืองแสงจากกล่องฟิล์ม

แม้จะไม่ใช่ทุกคน แต่พวกเราส่วนใหญ่ที่เป็นนักถ่ายภาพโลโม่มาหลายเดือนนั้นจะมีกล่องขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกล่องฟิล์มเปล่า ผมเก็บกล่องฟิล์มเหล่านี้ไว้แล้วหวังว่าสักวันจะเอาไปใช้ทำอะไรได้

และหลังจากโครงการวาดภาพด้วยแสงของผมล้มเหลวไป ผมก็พบว่าผมสามารถทำดาบเลเซอร์ของตัวเองขึ้นมาได้แทนที่จะไปซื้อแท่งเรืองแสงแบบใช้แล้วทิ้ง

เครดิต: icuresick

คุณจะต้องใช้ของดังต่อไปนี้:

  • กล่องฟิล์มโปร่งแสงอย่างน้อย 3 กล่องที่มีฝาแบบนิ่ม
  • คัตเตอร์
  • กรรไกร
  • ไฟฉายขนาดเล็กที่ใส่ลงไปในกล่องฟิล์มได้
  • สก็อตเทป
  • แฟ้มสีแบบใส หรือสิ่งของอื่นๆ ที่โปร่งแสงและม้วนได้

ลำดับแรก นำฝากล่องฟิล์มหนึ่งฝามาตัดเป็นรูปตัว X ด้วยคัตเตอร์

ให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใส่ไฟฉายขนาดเล็กลงไปได้พอดี เพื่อที่ว่าแท่งเรืองแสงจะไม่หล่นลงมาขณะที่ทำการวาดภาพด้วยแสงอยู่ ฝากล่องฟิล์มและไฟฉายที่นำมาเชื่อมต่อกันนี้จะสามารถนำไปสวมกับกล่องฟิล์มอันไหนก็ได้อย่างง่ายดาย

ต่อมาเอาฐานของกล่องฟิล์ม 2 กล่องออก ตอนแรกผมตัดมันเป็นรูปตัว X เพื่อที่ผมจะได้เอากรรไกรตัดฐานทั้งหมดออกได้อย่างง่ายดายทีละ 1 ใน 4

จากนั้นนำกล่องฟิล์ม 3 กล่องมาติดกันโดยใช้สก็อตเทป กล่องฟิล์มที่ยังมีก้นกล่องอยู่จะเป็น “ส่วนยอด” ของแท่งเรืองแสง

ตัดแฟ้มสีที่ทำจากพลาสติกให้มีขนาดเท่ากับ 3 – 3.5 นิ้ว x 8 นิ้ว นำมาม้วนให้รอบแล้วติดสก็อตเทปเพื่อที่คุณจะสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างง่ายดายหากคุณมีไฟฉายแค่ด้ามเดียว จากนั้นตัดแฟ้มเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมไว้สำหรับส่วนยอดของแท่งเรืองแสง

สุดท้ายนี้ ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อที่จะสร้างแท่งเรืองแสงที่คุณสามารถใช้เป็นดาบเลเซอร์ในการวาดภาพด้วยแสง คุณสามารถสร้างแท่งเรืองแสงที่ยาวขึ้นได้แต่คุณอาจจะต้องใช้ไฟฉายที่ให้แสงสว่างกว่าเดิม

ลองทำปากกาเรืองแสงจากกล่องฟิล์มกล่องเดียวดูเพื่อให้เส้นที่วาดดูเรียบง่ายขึ้น

เครดิต: icuresick

written by icuresick on 2011-10-25 #gear #tutorials #art #tutorial #light-painting #bulb #tipster #canister #slow-shutter #glow-sticks #light-saber #hand-craft #empty-film-canister

More Interesting Articles