Bangkok and Climate Change through by Photography

Design for Disasters ร่วมกับ UN-Habitat และสนับสนุนโดย Lomography Thailand จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Bangkok and Climate Change through by Photography” เพื่อชิงรางวัลกล้องโลโม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในงาน World Habitat Day 2011 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ต.ค. อ่านรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลย…

ภาพประกอบโดย คุณยศนันท์ วุฒิกรสมบัติกุล

Design for Disasters (D4D) หรือ ‘การออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ’ เป็นเครือข่ายของการวิจัยและการออกแบบที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร เป็นสื่อกลางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามด้วย ’การมองอย่างเปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจ’ โดยยึดเรื่องของกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อที่จะสร้างประเทศไทยและสังคมโลกให้มีความสงบสุข ปลอดภัย สามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติหลังการเกิดภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Design for Disasters ร่วมกับ UN-Habitat และสนับสนุนโดย Lomography Thailand จัดการประกวดนี้ขึ้น เพื่อต้องการเห็นภาพในแง่มุมที่แสดงถึงกรุงเทพฯที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (และโลกร้อน) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีผลต่อกรุงเทพฯ (เช่น รถติด ควันพิษ มลภาวะ น้ำท่วม ความร้อน เครื่องแอร์ ฯลฯ)

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 • ที่ 1. La Sardina Deluxe Kit และโล่เกียรติยศจาก Design for Disasters
 • ที่ 2. La Sardina El Capitan และโล่เกียรติยศจาก Design for Disasters
 • ที่ 3. La Sardina - Marathon และโล่เกียรติยศจาก Design for Disasters
 • 30 ภาพที่ถูกใจพวกเรา จะได้รับ 10 piggies สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าในร้าน Online ของเรา และเสื้อยืด D4D เป็นที่ระลึก

กติกาในการส่งประกวด

 • การส่งรูปภาพเข้าประกวด ต้องส่งที่หน้าการประกวดนี้เท่านั้น
 • กล้อง/ฟิล์ม: รับเฉพาะภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มทุกชนิด ห้ามใช้รูปดิจิตอล หรือทำการตกแต่งรูปเด็ดขาด
 • ภาพที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องเป็นภาพที่แสดงถึงแง่มุมที่แสดงถึงกรุงเทพฯที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (และโลกร้อน) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีผลต่อกรุงเทพฯ
 • จำนวนภาพ: ไม่จำกัด
 • ขนาดของภาพ: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1200px ในด้านใดด้านหนึ่ง

ขั้นตอนในการส่งภาพประกวด

 • login เข้าเว็บ www.lomography.co.th
 • หรือสมัครสมาชิก ที่นี่ หากยังไม่มี LomoHomes ของตัวเอง
 • อัพโหลดรูปลงใน LomoHome ของตัวเองได้ที่ Lab

อ่านคำอธิบายขั้นตอนการอัพโหลดรูปลง Lab
หรือชมวิดีโอสาธิตการอัพโหลด

การตัดสิน

 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจากทาง D4D และ Lomography Thailand
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ภาพที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีฟิล์มมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย
 • หมดเขตส่งภาพในวันที่ 29 ก.ย. นี้!
 • ประกาศผลการประกวด วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 54

written by kokakoo on 2011-09-17 #news #competition

More Interesting Articles