Lomo LC-A+, Kodak Elitechrome EB expired 2007 - Holidays :-)

Lomo LC-A+, Kodak Elitechrome EB expired 2007 - Holidays :-)

More photos by zorki