vaskaridzay

vaskaridzay

instagram.com/vaskaridzay
Nikon FG-20, Miranda EE-2, Zenit ET, Smena 8-M, Samsung fino SE

1 601

My Albums